صبانت ADSL

صبانت

 

 

شرکت انتقال داده های ندا گستر صبا در پایان 1382 موفق به اخذ پروانه PAP گردید و در طول یکسال توانست حداقل بیست هزار پورت پر سرعت در کشور ایجاد نماید. از آنجا که این شرکت هدف بالائی در را در سر لوحه فعالیت خود قرار داد ، توانست در سال اول نسبت به ایجاد حدود بیست هزار پورت اقدام نماید

 

 

طرحمدت زمانحجمتوظيحاتقيمت(ريال)
ماليات بر ارزش افزوده مبالق فوق منهاي 9% ماليات بر ارزش افزوده ميباشد
سرويس تا 4مگابيت يکساله 30 گيگ ويژه مشترکين جديد شبانه - نيم بها 381.500
سرويس تا 8مگابيت 6 ماهه 5 گيگ شبانه - نيم بها 218.000
سرويس تا 8مگابيت يکساله 10 گيگ شبانه - 80 درصد رايگان 277.950
سرويس تا 12مگابيت 6 ماهه 3 گيگ شبانه - نيم بها 109.000
سرويس تا 12مگابيت يکساله 10 گيگ ويژه جشنواره شبانه - نيم بها 109.000
سرويس تا 12مگابيت يکساله 15 گيگ ويژه جشنواره شبانه - نيم بها 327.000
سرويس تا 12مگابيت يکساله 60 گيگ ويژه جشنواره شبانه - نيم بها 686.700
سرويس تا 12مگابيت 6 ماهه 20 گيگ ويژه جشنواره شبانه - نيم بها به همراه حجم هديه 991.900
سرويس تا 12مگابيت يکساله 28 گيگ ويژه جشنواره شبانه - نيم بها به همراه حجم هديه 1.199.000
سرويس تا 12مگابيت يکساله 40 گيگ ويژه جشنواره شبانه - نيم بها به همراه حجم هديه 1.500.930