شارژ مسترکارت

از آنجا که هر کارت به میزان مشخص شارژ می گردد. کاربر می بایست برای شارژ هر کارت (میزان حداقل شارژ 200 دلار می باشد در هر نوبت می باشد) هزینه ريالی آن را بر مبنای نرخ دلار حواله به حساب موسسه و یا به هر نحوی مبلغ دلار آن را به یک حساب بین المللی معرفی شده، واریز نماید. حساب کارت در کمتر از 24 ساعت شارژ می گردد. که از طریق دسترسی اینترنتی قابلیت بررسی آن وجود دارد.


•    میزان کارمزد شارژ 5% (به ازای هر 100 دلار شارژ مبلغ 105 دلار یا با نرخ معادل دلار حواله مبلغ ريالی )
•    میزان کارمزد خرید با سایر نرخ ها (غیر از دلار) 3% می باشد. (بخش سوال های متداول را مطالعه فرمایید).
•    میزان کارمزد خرید اینترنتی : 2 $ ( طبق قوانین مستر کارت)
•    سایر کارمزد هایی که ممکن است به هر دلیلی از موجودی کسر گردد به قوانین استفاده از مستر کارت ربط داشته و هیچ دخل و تصرفی نمی توان در آن انجام داد.